head-slogan
register
edit-profile
search
วันที่ 23 มกรามก 2561 เวลา 10:16 น.

ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรงขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง พระราม9 เน็ตเวิร์ค Give Siam ดาวปูแดง BCI Network ขายตรง ขายตรง jeunesseglobal jeunesseglobal

จุดอ่อนขายตรง อยู่ที่คนโลภ! ผู้ค้าต้องเน้นจรรยาบรรณเป็นที่ตั้ง

  เมื่อ: Saturday, October 6th, 2012, หมวด กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้, โมรินดาเวิลด์ไวด์ - โนนิ
                                         เขียนความคิดเห็นได้ที่นี่ »
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

ธุรกิจขายตรง กับ แชร์ลูกโซ่ กลายเป็นภาพเดียวกันจากผู้คนภายนอกที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจใน ธุรกิจขายตรงที่ดีพอ และมักนำ 2 สิ่งนี้มารวมกัน จนสร้างภาพที่ไม่ดี ให้เกิดขึ้นกับธุรกิจเครือข่าย

การแยกแยะระหว่างธุรกิจขายตรง กับแชร์ลูกโซ่ ถูกจับมาเป็นประเด็นให้ทุกบริษัทต้องสร้างความเข้าใจในธุรกิจ เพื่อไม่ ให้เกิดภาพที่ไม่ดี ซึ่งทำให้ความน่าจะเป็นที่ว่าธุรกิจขายตรงคือ ธุรกิจสร้างคน สร้าง ชาติ ถูกตัดทอนลงจากความไม่เข้าใจของ ผู้คนกลุ่มน้อยที่มองเข้ามาในธุรกิจ ซึ่งเรื่องนี้กลายเป็นปัญหาใหญ่ของขายตรงเรื่อยมาซึ่งทุกบริษัทพยายามหาวิธีเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมให้กลายเป็นธุรกิจสร้างคนสร้างชาติอย่างเต็มภาคภูมิ

> กิฟฟารีน (Giffarine) เน้นจรรยาบรรณเป็นสำคัญ

พ.ญ.นลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด เปิดเผย สยามธุรกิจ ว่า เหล่าบรรดาคนที่ฉ้อโกงที่เข้ามาใช้ธุรกิจขายตรง เป็นฉากบังหน้าเพื่อทำธุรกิจโดยมิชอบ มักนำสินค้าขึ้นมาอ้าง ในการระดมทุน โดย สินค้าต่างๆ ที่นำเข้ามาวางขาย จะไม่ คุ้มค่ากับราคา ซึ่งในส่วนนี้เป็นปัญหาที่ทำให้ธุรกิจขายตรงยังถูกมองในภาพที่ ไม่ดีอยู่

การชักชวนหรือดึงดูดคนของบรรดา 18 มงกุฎ มักจะมองไปที่คน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคนที่อยากรวยเร็ว ซึ่งตรงนี้ถือเป็นเป้าหลักของกลุ่มขี้ฉ้อที่เข้ามาระดมเงิน ระดมกำไร เพราะคนที่อยากรวยเร็วมักชวนได้ไม่ยาก ส่วนอีกกลุ่มก็คือผู้ที่อยาก ทำขายตรง ซึ่งในส่วนนี้ บรรดา 18 มงกุฎ มักจะหาวิธีต่างๆ ขึ้นมาล่อใจ เพื่อให้ตกเป็น เหยื่อ หมอต้อย กล่าว

ส่วนการคัดกรองบริษัทที่ดีๆ ผู้บริโภค ต้องพยายามดูที่ความจริงใจ ดูที่สินค้าว่าราคาคุณภาพไปด้วยกันหรือเปล่า ซึ่งบริษัทขายตรงที่ดีจะมีความจริงใจ ไม่หลอก ลวงผู้บริโภค ใช้สินค้าเป็นตัวนำในการทำตลาด ไม่ได้เย้ยแต่เพียงเรื่องของการสร้างเครือข่าย หรือเรียกร้องการลงทุนจากผู้คนเพียงอย่างเดียว

อย่างไรก็ดี จากที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทพยายามที่จะให้ความรู้กับผู้คนที่เดิน เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องจรรยาบรรณ หรือจะเป็นความรู้ของ ธุรกิจขายตรง แต่ที่ผ่านมาก็ยังมีผู้บริโภค ถูกหลอกลวง ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องยากที่จะทำให้เขาไม่ถูกหลอก เพราะผู้บริโภคแต่ ละคน ก็มีความเชื่อเป็นของตนเอง ส่วนบริษัท ก็ทำได้เพียงให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการที่จะแยกธุรกิจขายตรงจากแชร์-ลูกโซ่ ก็นับเป็นเรื่องที่ กิฟฟารีน ทำอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการให้ความรู้เกี่ยวกับ ธุรกิจ เพื่อให้ขายตรงมีการยกระดับ และ เป็นธุรกิจของผู้คนอย่างแท้จริงต่อไป

> โมรินดา (Morinda) เผย MLM ต้องมีความจริงใจ

นางวิภารัตน์ รัตนพรหมมา ผู้จัดการ ประจำประเทศไทย บริษัท โมรินดา เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยในประเด็นว่า บริษัทขายตรงที่ดีจะต้องมีกฎระเบียบ และจรรยาบรรณของธุรกิจขายตรงที่ชัดเจน ไม่ทำอะไรที่นอกลู่นอกทางจากกฎกติกาที่มีการจดยื่นต่อ สคบ. ในช่วงแรกของการเปิดบริษัท

บริษัทขายตรงที่ดีนั้น จะต้องมีกฎกติกาที่ชัดเจน แผนการตลาดต้องมีความ จริงใจต่อผู้บริโภค ใช้ความจริงในการสร้าง เครือข่าย ไม่ใช่โกหกผู้บริโภค โดยหวังแต่ จะได้และไปโกหกผู้คน เพื่อหาเครือข่าย ซึ่ง ในส่วนนี้จะเป็นการเข้าข่ายระดมทุน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎของธุรกิจขายตรง ผู้จัดการ โมรินดา กล่าว

นอกจากนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่า นักธุรกิจ อิสระส่วนน้อยบางกลุ่ม มักสร้างเครือข่าย ด้วยคำพูดที่หลอกลวง ใช้สิ่งต่างๆ ที่นอกเหนือจากที่บริษัทปลูกฝังไปสร้างเครือข่าย เพื่อให้ตนมีเครือข่าย โดยหวังแต่กำไรที่จะ ได้รับจากบริษัท และบางส่วนก็มีที่ว่าบริษัท มีส่วนรู้เห็น ซึ่งตรงนี้นับเป็นสิ่งที่ทำให้วงการโดยรวมเกิดความเสียหาย

ค่ายขายตรงทุกบริษัท ต้องมีความ ชัดเจนในส่วนของกฎระเบียบที่จะควบคุม พฤติกรรมของนักขายที่มีการสร้างเครือข่ายแบบผิดๆ เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐาน ของบริษัท เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม วิภารัตน์ เผย

ส่วนเรื่องของการป้องกันธุรกิจแอบแฝงนั้น วิภารัตน์ ได้ให้ความเห็นว่า เราต้องสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นกับประชาชน โดยให้ประชาชนมองธุรกิจขายตรงให้เป็นธุรกิจรายได้เสริม เพื่อให้ลดความโลภและการคาดหวังกับธุรกิจ เพราะหาก 2 สิ่งนี้ลดลง การที่ผู้คนจะถูกหลอกก็จะน้อยลง

> กูรู ชี้จุดอ่อนขายตรงอยู่ที่คนโลภ

ด้านอ.ประสิทธิ์ รัตนพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหาร ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยว่า ขายตรงที่ดี 1.ต้องเป็นบริษัทที่เปิดบริษัทอย่างถูกกฎหมาย แผนงาน สินค้า ต้องมีการจดยื่นกับหน่วยงานรัฐอย่างชอบธรรม 2.ที่มาที่ไปของบริษัท โดยเฉพาะนักธุรกิจ ต้องแสดงที่มาที่ไปของตนเอง

ส่วนขายตรงที่ไม่ดี คือ บริษัท หรือ ตัวนักธุรกิจ ที่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายในการทำธุรกิจโดยมิชอบ สนใจแต่ในเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่สนใจเรื่องของ ความถูกต้องในการทำธุรกิจแต่อย่างใด

โดยอ.ประสิทธิ์ ยังให้ความเห็นอีกว่า ข้อสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจขายตรงถูกจับเหมารวมเป็นแชร์ลูกโซ่ เพราะความไม่ชัดเจนของกฎหมายขายตรงบ้านเรา ซึ่งรัฐต้องสร้างความชัดเจนในส่วนของกฎหมาย มีกฎแม่ และกฎลูกเพื่อเอาผิดผู้ที่ฉ้อโกง อีกทั้งกฎกติกาต่างๆ ก็ต้องมีการลงโทษที่แรงขึ้น เพื่อไม่ให้ เกิดการกระทำผิดซ้ำซาก

ทั้งนี้ ยังมีในส่วนของจรรยาบรรณที่คนขายตรงทราบและรู้ แต่ไม่ค่อยจะนำไปใช้ ทำให้ธุรกิจขายตรงยังถูกมองว่าไม่ดี เนื่องจากบรรดานักขายยังมีความโลภเอาแต่ได้ จนลืมในเรื่องของจรรยาบรรณธุรกิจ

ขอขอบคุณเนื้อหาข่าว คุณภาพดี โดย: นสพ.สยามธุรกิจ ฉบับที่ 1341 ประจำวันที่ 6-10-2012 ถึง9-10-2012

แท็ก คำค้นหา

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น

*

ห้ามแสดงความคิดเห็น หรือใช้ข้อความ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย ระบบมีการบันทึก IP Address, ข้อมูลผู้โพสต์ สามารถทำการตรวจสอบได้หากมีการร้องเรียน

x [close]
x [close]