head-slogan
register
edit-profile
search
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16:11 น.

ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรงขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง ขายตรง พระราม9 เน็ตเวิร์ค Give Siam ดาวปูแดง BCI Network ขายตรง ขายตรง jeunesseglobal jeunesseglobal

นายก TDSA คนใหม่ฟิตจัด ลุย 3 นโยบายยกระดับขายตรงไทยสู่สากล

  เมื่อ: Thursday, August 21st, 2014, หมวด สมาคมการขายตรงไทย (TDSA)
                                         เขียนความคิดเห็นได้ที่นี่ »
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

TDSA Photo     

‘ภคพรรณ’ ในฐานะนายกสมาคมการขายตรงไทยคนใหม่ วาระกรกฎาคม 57 –มิถุนายน 59 ได้ระดมสมองเดินหน้าสานต่อการสร้างภาพลักษณ์ขายตรงธุรกิจแห่งโอกาส พร้อมเปิดแถลงข่าวเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา

     นางภคพรรณ ภายหลังการรับตำแหน่งนายกสมาคมการขายตรงไทย ได้ดำเนินการตามนโยบายหลัก 3 ข้อได้แก่ 1.การยกระดับสมาคมการขายตรงไทยสู่สากล เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและภาพลักษณ์ของสมาคมการขายตรงไทยให้มีความน่าเชื่อถือ ทันสมัย และมีความเป็นสากลเทียบเท่านานาชาติ พร้อมก้าวสู่เวทีระดับโลก และเป็นศูนย์กลางของธุรกิจขายตรงในภูมิภาคอาเซียน เพื่อตอบรับกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งจะเป็นจังหวะที่ดีในการสร้างโอกาสให้กับธุรกิจขายตรงอย่างมาก เนื่องจากเป็นตลาดที่ขยายตัวสูง เฉลี่ย 20-40% เช่น ตลาดเวียดนามที่เติบโตปีละ 40% เป็นต้น

      นายกฯ คนใหม่ พร้อมสานต่อแผนการจัดตั้งสมาพันธ์ขายตรงอาเซียน (ASEAN DSAs) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมขายตรงในภูมิภาคนี้มากยิ่งขึ้น และอีกหนึ่งความตั้งใจของเรา คือ การเตรียมความพร้อมของสมาคมการขายตรงไทย เพื่อเสนอชื่อให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุม World Congress ของสมาพันธ์การขายตรงโลก (World Federation Direct Selling Associations: WFDSA) ครั้งที่ 15 ในปี 2017 ซึ่งกำลังจะมีการประชุมเพื่อคัดเลือกเจ้าภาพในช่วงเดือนพฤศจิกายน ปีนี้ ที่ประเทศบราซิล ซึ่งหากประเทศไทยได้เป็นตัวแทนในครั้งนี้ก็จะถือเป็นความภาคภูมิใจของสมาคม และเป็นความสำเร็จอีกขั้นในการยกระดับขายตรงไทยสู่สากล  

     ประเด็นที่ 2 คือ การสร้างความภาคภูมิใจในธุรกิจขายตรงต่อสมาชิกและผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างให้อุตสาหกรรมมีความแข็งแกร่งจากความร่วมมือของกลุ่มผู้ร่วมธุรกิจ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันสำคัญที่ตอกย้ำเกียรติภูมิของธุรกิจขายตรงไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยได้สร้างโอกาสให้กับผู้คนจำนวนมากมาย ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสร้างชีวิตใหม่ให้กับคนไทยนับล้านๆ คน ได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้จริง สิ่งเหล่านี้ จึงถือเป็นอีกบทบาทภาระหน้าที่ของสมาคมซึ่งจะดำรงไว้ด้วยภาพลักษณ์และความภาคภูมิใจ ให้สมาชิกภายในสมาคม ตลอดจน ผู้จำหน่ายอิสระ และผู้บริโภค เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของธุรกิจขายตรง และยึดมั่นในการรักษามาตรฐานของการขายตรง และ 3.การเผยแพร่องค์ความรู้และจรรยาบรรณของธุรกิจขายตรงอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สมาคมจึงให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ด้านธุรกิจขายตรงกับบุคคลภายนอก นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงอย่างถูกต้อง สามารถมองเห็นโอกาส และเปิดรับในธุรกิจนี้มากยิ่งขึ้น

      ส่วนภาพรวมอุตสาหกรรมขายตรงในประเทศปีนี้ คาดว่าจะเติบโต 5-7% มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 7 หมื่นล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆมีแนวโน้มดีขึ้น ทั้งภาวะเศรษฐกิจ ปัญหาการเมืองคลี่คลาย และกำลังซื้อกลับมาดีขึ้น จากภาพรวมธุรกิจขายตรงช่วงปีที่แล้วมีการชะลอตัว

      อย่างไรก็ตาม การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 เป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับอุตสาหกรรมขายตรงซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวสูงต่อเนื่อง คาดใน 1-2 ปีข้างหน้ามูลค่าขยับขึ้นไปถึง 1 แสนล้านบาท จาก 7 หมื่นล้านบาทในปัจจุบัน  จากศักยภาพและโอกาสดังกล่าว เมื่อเปิดเออีซีจะมีบริษัทขายตรงต่างชาติเข้ามาลงทุนมากขึ้น ที่ผ่านมามีบริษัทจากในประเทศอาเซียนเข้ามาสำรวจตลาดบ้าง และจากการสำรวจพบว่าตลาดที่น่าสนใจมากสุด คือ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ไทย มาเลเซีย ตามลำดับ แต่ถ้ามองศักยภาพของแต่ละประเทศแล้ว ไทยมีศักยภาพสูงสุด โดยตัวเลขของสมาพันธ์ขายตรงโลก ตลาดอาเซียนเติบโต 10% ยังไม่นับประเทศอื่นๆ ที่กำลังอยู่ในช่วงเริ่มก่อตั้ง เทียบกับขายตรงโลกที่มีการขยายตัว 5%

      สำหรับคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ ประกอบด้วย มร.เต้ เพีย เซง บริษัท เพอร์เฟค รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัดเป็นอุปนายกฝ่ายกิจกรรม, พ.ญ.นลินี ไพบูล บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด อุปนายกด้านรัฐสัมพันธ์, นายรัฐโรจน์ กุลศิริประภานนท์ บริษัท อาราก้อนเวิลด์ จำกัด ตำแหน่ง เลขาธิการ, เภสัชกรประเสริฐ หวานยิ่ง บริษัท วิน วินเวิลด์ไวด์ จำกัด ดำรงตำแหน่ง เหรัญญิก, นายกิจธวัช ฤทธีราวี บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำรงตำแหน่ง กรรมการฝ่ายการสื่อสาร, นายสุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล บริษัท นิวไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำรงตำแหน่ง กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์, นางสุชาดา ธีรวชิรกุล บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด และ มร.คริสโตเฟอร์ เฮยนสึ คิม บริษัท ยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ดำรงตำแหน่ง กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

 

Thai MlM News

แท็ก คำค้นหา

 

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น

*

ห้ามแสดงความคิดเห็น หรือใช้ข้อความ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย ระบบมีการบันทึก IP Address, ข้อมูลผู้โพสต์ สามารถทำการตรวจสอบได้หากมีการร้องเรียน

x [close]
x [close]